Eigen reglement

Schaakreglement  clubkampioenschap            S C Zwijnaarde  2009 – 2015
Er wordt gespeeld volgens de recentste FIDE-reglementen.  Op iedere vaste speeldag zal Toernooileider of zijn vervanger aanwezig zijn.  Kijkers zijn steeds zwijgers.
Het clubkampioenschap start half september. Alles zal in het werk gesteld worden om het clubkampioenschap eind juni te beëindigen.
De vaste speeldag is Donderdag en wij spelen vanaf 20:00. Uiteraard kan men na onderlinge overeenkomst de partij op een andere dag spelen. Het is steeds mogelijk een partij vooraf te spelen. Gelieve dan wel de Toernooileider te verwittigen.
Voordat de partij start, wordt door beide partijen de plaatsing van de stukken gecontroleerd.
Speeltempo: Maximum anderhalf uur per speler.
De spelers worden in één reeks onderverdeeld.
Behalve voor beginners is het verplicht om met een klok te spelen.
Het wordt ten sterkste aangeraden om te noteren.
Uitstellen van partijen:
Ingeval men niet op de voorziene datum kan spelen dient men zijn tegenstrever te verwittigen  (liefst één dag op voorhand, bij voorkeur per Email) en een nieuwe speeldatum in gemeenschappelijk overleg vast te leggen. De persoon die uitstel aanvraagt dient eveneens de toernooileider van het uitstel op de hoogte te brengen, liefst per Email (Eric_De_Clercq@Versateladsl.be)
Indien Wit niet tijdig aanwezig is, en niet verwittigd heeft, zal de toernooileider zijn klok in werking zetten. Indien Wit wel aanwezig is, en Zwart niet, voert Wit één zet uit, en drukt de toernooileider de klok van Zwart in. Indien de afwezige speler na één uur zich nog niet gemeld heeft wordt een forfait beslist.
De uitslag wordt genoteerd door de winnar, en door de verliezer gecontroleerd, op een speciaal daarvoor ontwikkeld document.
Namens het Voltallig  bestuur.